مقالات رونق مطب و کلینیک

آموزشهای جذب مشتریان مطب و کلینیک دندانپزشکی و دندانسازی

مشاوره و آموزش

 در گفتگوی حین ویزیت شما وقت خاصی برای بیمار و گفتگو با او قرار نمیدهید بلکه صرفا پیشنهادهایی برای بیمارتان میدهید که برخی از مواقع این باعث سردرگمی بیشتر مریض خواهد شد که این مریض شاید در مراحل بعدی به شما مراجعه نکند

اما در مشاوره شما یک وقت و تایم خاص بفرض مثلا ۱۰ یا ۱۵ دقیقه برای هر بیمار در نظر میگیرید که در تایم غیر از زمان کار روی بیمار انجام میگیرد و شما در اینجا با معاینه دندانهای بیمار راههای خودتان برای درمان و بهبود دندانهای بیمار را به او پیشنهاد میدهید
این توضیحات باید کامل و جامع باشد و موارد زیر را در این مشاوره باید در نظر داشته باشید

 مراحلی که برای درمان و بهبود دندانهای بیمار باید پیموده شود را بصورت کامل و مشروح برای بیمار بگویید
که این توضیحات باید شما مراحل کوتاه ، مطمئن ترین راه ، به صرفه ترین راه و ... باشد

قیمت و هزینه هر مورد با بصورت جژئی روی کاغذ نوشته و به بیمار بدهید که این یکی از مزایای بسیار مفید مشاوره خواهد بود که تمامی موارد یا مراحل را با درج هزینه و قیمت بنویسید

مورد بعدی جایی است که به یک دندان میگویید که خوب است و نیاز به ترمیم و درمان ندارد که در این موارد مشتری به صداقت و نیت خوب شما پی میبرد و تقریبا بصورت دائم مشتری مطب شما خواهد شد

مشاوره جهت زیبایی و انجام کار ظریف و لوکس مخصوصا برای خانها بسیار مفید و مثمر ثمر خواهد بود

مشاوره مراحل رشد دندانهای کودک و نیازهای ترمیمی کودک میتواند بسیار مفید باشد

مشاوره برای انواع پروتز و قیمتهای هر یک بعلاوه مزایا و معایب هر یک و پیشنهاد شما برای بیماران و افراد مسن بسیار مناسب است

 مشاوره ارتودنسی برای بیماران نوجوان و جوان و خانمها بسیار پر طرفدار است

در نهایت برای تمامی موارد شما باید کم هزینه ترین راه و پیشنهاد مطمئن خودتان را نیز ارائه دهید

 و در هر مرحله باید به کجا باید مراجعه کند با بیان آدرس و حتی نامها بصورت کامل توضیحات را ارائه دهد تا دیگر هیچ جای ابهامی برای بیمار باقی نماند