مقالات رونق مطب و کلینیک

آموزشهای جذب مشتریان مطب و کلینیک دندانپزشکی و دندانسازی

متمایز باشید

اما هر چه بیشتر مسیر را پیش می رود، گاو های قهوه ای بیشتری را می بیند و رفته رفته چشمانش به دیدن آن ها عادت می کند. طولی نمی کشد که شما متوجه می شوید که گاو های قهوه ای در همه جا حضور دارند و به مرور برایتان خسته کننده می شوند. اما اگر در آن حین، ناگهان گاو بنفشی را ببینید چه؟ قطعا چیز درخشان و به یاد ماندنی خواهد بود که شما بعد ها به تمام دوستان و نزدیکانتان تعریف خواهید کرد.

این بازاریابی فوق العاده نیز چنین چیزی خواهد بود که به شما نشان خواهد داد که چگونه گاو بنفشی را در کسب و کار خودتان بسازید که شما را از مشتریان تازه وارد به سمت مسیر اصلی بکشاند. بازاریابی سنتی نظیر تبلیغات در رسانه هایی از قبیل تلوزیون و رادیو دیگر مثل سابق بازدهی و کارایی ندارد. گاو بنفش در تبلیغات: امروزه مردم بیشتر ترجیح می دهند که بر قدرت کلام تکیه کنند تا همراه شدن با هزاران پیشنهاد و تبلیغاتی که روزانه با آن مواجه می شوند، شما با ساخت یک چیز به یاد ماندنی به مردم امکان بحث و صحبت پیرامون آن را با یکدیگر می دهید.

همیشه کاری کنید که با دیگران فرق داشته باشید و این اصل یک اصل بنیادی در آموزشها است برای اینکه مطبی با مشتریان زیاد و درآمد خوب داشته باشید

هیچ وقت سعی نکنید عین کاری که دیگران و اکثر دندانپزشکان انجام میدهند را انجام دهید زیرا شما در این رقابت که رقابتی بسیار تنگاتنگ است بازنده خواهید بود به همین خاطر باید کاری کنید که بتوانید خودتان را متمایز از دیگران نشان دهید

اقیانوس خودت را پیدا کن یا یک گاو بنفش بساز این جملات معروفی هستند که برای پیدا کردن بازار کار متمایز از دیگران باید به آنها توجه کنید

دکتر کریمی که یک جوان تازه کار در حرفه دندانپزشکی است از من سوال کرد که چگونه میتوانم این گاو بنفش را برای خودم درست کنم و در کار دندانپزشکی که تازه راه انداخته ام پیشرفت کنم ؟
در جواب ایشان من اینگونه پاسخ دادم که همه دنداپزشکان بصورت طبیعی روی مهارت و کیفیت کارشان کار میکنند و سعی میکنند که بهترین کار را برای مریضشان انجام دهند که این در دراز مدت سبب افزایش مشتری و مراجعه بیماران به شما خواهد شد اما اگر از نظر بازاریابی بخواهید که سریعتر به این مهم برسید و تعداد مشتریانتان نیز بیشتر از حالت قبلی شوند باید یک گاو بنفش را برای مطبتان پیدا کنید

که در مقالات بعدی تعداد از پیشنهادهایی را که میتوانید برای ساخت گاو بنفش برای مطب یا کلینیک تان از آنها استفاده کنید را برایتان بازگو خواهم کرد