مقالات رونق مطب و کلینیک

آموزشهای جذب مشتریان مطب و کلینیک دندانپزشکی و دندانسازی

دندانپزشکی شبانه روزی سکوی پرتاب دندانپزشکان تازه کار

در ابتدا باید بگویم که منظور از دندانپزشکی شبانه روزی در واقع همانطور که از نامش پیداست یک دندانپزشکی که اگر هر کس در هر ساعت از ساعات شبانه روز به آنجا مراجعه کند با درب بسته دنداپزشکی مواجه نخواهد شد

این دندانپزشکی با توجه به امکاناتی که میتواند فراهم کند میتواند از یک مطب ساده میتواند شروع شود و تا یک کلینیک مجهز ادامه یابد

مزیت این نوع دندانپزشکی در آن است که چند دندانپزشک جوان که سرمایه کمی دارند میتوانند دور هم جمع شده و با کنار هم گذاشتن سرمایه شان این نوع مطب را راه اندازی کنند که سرعت و احتمال موفقیت مطب شبانه روزی نسبت به سایر دندانپزشکی ها بیشتر است ( هر چند دارای زحمت شیفت شبانه خواهد بود )

 همانطور که در مبحث دندانپزشکی اورژانسی گفته شد دندانپزشکی شبانه روزی نیز باید در ابتدا با تبلیغات گسترده شروع شده و بتواند در ابتدا حجم بالای بیماران را ساپورت کند

البته بیشتر این مورد برای آقایان مناسب است و یا اینکه در ساعات شب یک آبدارچی و سرایدار آقا در کنار مطب وجود داشته باشد

در صورت امکان دایر کردن واحد اورژانس دندانپزشکی میتواند به هر چه بهتر دیده شدن مطب و روند روبه رشد کمک شایانی کند

همانطور که در مبحث اورژانس گفته شد مکان مطب شبانه روزی باید در جایی باشد که خیلی خلوت و به دور از دسترس و انظار نباشد و این به خاطر احساس امنیت در مراجعین است که ممکن است در نصفه شب به شما مراجعه کنند

کسانی هم که به دلیل مشغله کاری نمیتوانند در ساعات کاری عادی به مطب ها مراجعه کنند مشتری شما خواهند شد زیرا در هر ساعتی که آن ها بتوانند ما در مطب برای آنها وقت داریم

اما در آخر باید به یاد داشته باشید که سکوی پرتاب این نوع دندانپزشکی سه چیز است تبلیغ تبلیغ تبلیغ