مقالات رونق مطب و کلینیک

آموزشهای جذب مشتریان مطب و کلینیک دندانپزشکی و دندانسازی

اورژانس دندانپزشکی و بدون نوبت

این روش بیشتر برای دندانپزشکان جوان و کسانی که میتوانند در شبها و زمانهای تعطیل بدور از خانه باشند مناسب است به همین دلیل شما این شیوه را شاید نتوانید مدت زمان زیادی و تا آخر زمان کاریتان انجام دهید

اما قطعا سکوی پرتاب خوبی برای شروع کار به لحاظ اندوختن تجربه های کاری خواهد بو د

اما در اینجا موارد را برایتان میگویم که باید کاملا مد نظر قرار دهید

۱- اگر میخواهید در یک مطب این کار را انجام دهید شما به تنهایی از عهده انجام این کار برنخواهید آمد و حداقل به ۳ نفر یا بیشتر نیاز دارید که بتوانید در شیفتهای کاری متفاوت در مطب در ساعات دیگر حضور داشته باشند زیرا این کار به دلیل اینکه در ساعات غیر اداری و کاری است کمی به سختی انجام میشود و اگر بتوانید یک تیم کاری برای این زمان پیدا کنید به احتمال زیاد موفقیت خودتان را تضمین کرده اید

۲- مکان مطب یا کلینیک باید در جایی باشد که در شبها و ساعات خلوت دارای دسترسی راحت و ایمن باشد بطوری که افراد با وسایل شخصی و تاکس تلفنی و اسنپ براحتی بتوانند به محل شما مراجعه کنند

۳- در ابتدای شروع به کار مطب یا کلینیک شبانه روزیتان شما نیازمند یک تبلیغات قوی و پر حجم در ابتدا هستید که بتواند با مطرح کردن اورژانس دندانپزشکی و یا حالت شبانه کار کردن مطب آن در ذهن مخاطبانتان جای دهد و هنگام برخورد کردن به درد شبانه و اورژانسی بتواند شما را به عنوان یک از گزینه های با اولویت مطرح کند

 ۴- با توجه به اینکه بیشتر مراجعین شما کسانی هستند که با درد ناشی از دندان درد مواجه هستند باید با روشها کنترل و تسکین درد در کوتاه مدت و مداوای اورژانسی آنها بخوبی آشنا باشید و با کمک روشهایی که در آینده به شما گفته خواهد شد (ارزش پیشنهادی ) از رفتن این بیماران در ساعات دیگر به مطب های دیگر جلوگیری کرده و میتوانید این مراجعین را به مشتریان دائمی خودتان تبدیل کنید

۵- با توجه به اینکه شما در ساعات سخت مشغول به کار هستید میتوانید تعرفه ای بالاتر از حالت عادی برای کارهایتان در بیماران دریافت کنید که در اینجا باید به تعرفه منتشر شده سالانه علوم پزشکی توجه داشته باشید که مبلغ بیشتر از آنرا دریافت نکنید

 ۶- برای تاسیس کلینیک شما نیازمند سرمایه گذاری سنگین هستید که برای تازه کاران دندانپزشکی امکانپذیر نیست به همین خاطر برای این کار میتوانید از یک مطب به همکاری چند دندانپزشک این کار را انجام دهید