مقالات رونق مطب و کلینیک

آموزشهای جذب مشتریان مطب و کلینیک دندانپزشکی و دندانسازی

دندانپزشکی سالمندان

اما مواردی که برای داشتن یک مطب مختص سالمندان باید رعایت کنید عبارتند از :

۱- دسترسی به مطب برای سالمندان راحت باشد یعنی مطب حتی المقدور در طبقه همکف باشد یا اینکه یک آسانسور در طبقه همکف برای مطب شما موجود باشد و یا اینکه مطب شما داری پله های بلند که امکان استفاده افراد سالمند به همران عصا را سخت میکند نباشد

۲ - وجود صندلی های راحت و به تعداد کافی که بیماران در اتاق انتظار سر پا نایستند

۳ - استفاده از منشی آرام و صبور که با حوصله به سوالات و درخواستهای بیماران پاسخ دهد همیشه یک اصل است اما برای مطب سالمندان این اصل اهمیتش دوچندان میشود که در هنگام صحبت با سالمندان از کوره در نروند و با آرامش با آنها برخورد کنند

 ۴ - سعی در قرارداد بستن با بیمه هایی که سالمندان از آن استفاده میکنند نیز به رغبت سالمندان در استفاده از خدمات مطب شما کمک فراوانی خواهد کرد

 ۵ - شما به عنوان یک دکتر و دندانپزشک در هنگام توضیح دادن موارد به سالمندان باید سعی کنید که کلمات را شمرده و آهسته و برای برخی نیز بلند(بخاطر کم شنوایی) ادا کنید تا سالمندان تمام محتوای حرف شما را بفهمند به همین خاطر باید برای این کار تمرینات فن بیان مخصوص حرف زدن با سالمندان را تمرین کنید

۶- در سالن انتظار نیز شما میتوانید از تلویزیون استفاده کرده و مباحث و نکات پزشکی که مخصوص سالمندان و در باره مشکلات آنان بحث میکنند را برای آنان ( در یک فلش ) به نمایش بگذارید که هم برای اکثریت آنها جالب باشد و گذر زمان را متوجه نشوند

موقعیت مطب نیز باید به گونه ای باشد کسانی که با تاکسی یا اتوبوس می آیند راه پیاده کمی تا محل مطب و کلینیک شما بپیمایند و یا برای کسانی که با ماشین مراجعه میکنند جای پارک براحتی برای آنها در دسترس باشد