مقالات رونق مطب و کلینیک

آموزشهای جذب مشتریان مطب و کلینیک دندانپزشکی و دندانسازی

کار با ادارات ،شرکتها ، دستگاهها و ارگانها

زمانی که شما تبلیغ میکنید میتوانید با پیشنهادهای مختلف وسوسه کننده میتوانید مشتریان را به سمت مطب خودتان جلب کنید

به فرض مثال شما میتوانید در آگهی هایتان این طور بیان کنید که دندانپزشکی با ویزیت و مشاوره رایگان

دندانپزشکی کودکان شما با یک بار مقاوم کردن دندانها با فلوراید تراپی

ترمیم ۲ دندان شما با ۴۰ درصد تخفیف

۲-یکی از مهمترین راههای جذب کارگران و کارمندان شرکتها و کارخانجات بستن قرار داد با بیمه هایی است که این افراد با آنها قرار داد دارند است
این خیلی خیلی مهم است که شما با بیمه ای که این افراد با آنها قرار داد دارند کار کنید و این اثر بسیار خوبی در جذب زود هنگام مشتریان برای شما خواهد داشت
به فرض مثال در جایی که یک شرکت بزرگ مثل کارخانه فولاد کار میکند شما با دایر کردن یک مطب در نزدیکی محل سکونت کارگران و کارمندان شرکت فولاد خواهید توانست به بازار بزرگ دندانپزشکی این افراد دست پیدا کنید

که این مورد نیز باید در داخل تبلیغی که انجام میدهید باید باشد یعنی در داخل تلیغ ذکر کنید که طرف قرار داد با بیمه دانا ، ایران و ....

۳- قرار داد بستن با خود شرکت یا کارخانه که این کار مانند مورد دوم و یا شاید بهتر از آن عمل میکند و شما را به یک گزینه جذاب برای کارگران و کارمندان شرکت یا کارخانه بدل میکند

برای این کار شما باید به صورت مستقیم به کارخانه یا شرکت مربوطه مراجعه کنید و در قسمت قرار دادهای شرکت و کارخانه یک قرار داد با شرکت به منظور انجام کار دندانپزشکی رو کارگران کارخانه ببندید که این قرار داد نیز باید دارای یک ارزش پیشنهادی باشد تا اینکه کارخانه یا شرکت با انجام این قرار داد موافقت کند

یعنی به شرکت بگویید که به کارمندان و کارگران شرکت شما به ۲۰ درصد تخفیف میدهم و این برای شرکت نیز خوب خواهد بود که معمولا با استقبال شرکت یا کارخانه مزبور روبرو خواهد شد البته گاهی شاید به دلیل رقابت و یا رانت برخی از افراد نتوانید این کار را انجام دهید که با انجام موفق مورد ۲ براحتی خواهید توانست بر این مسئله فائق شوید