مقالات رونق مطب و کلینیک

آموزشهای جذب مشتریان مطب و کلینیک دندانپزشکی و دندانسازی

ارزش بیشتری به مشتریان خود ارائه دهید

  یک ارزش که برای شما رایگان است را علاوه بر کاری که انجام میدهید به بیماران ارائه دهید تا یک هجوم به سمت شما از طرف مراجعین اتفاق بیافتد (‌آنقدر مشتری داشته باشید که مجبور شوید برخی را رد کنید )

بطور خلاصه یعنی با این کاری که انجام میدهید مشتری احساس میکند در قبال پولی که میدهد خدمات بیشتری نسبت به سایر دندانپزشکان را دریافت میکند

پرداخت اقساطی

Í  یک شیوه بسیار عالی برای با تجربه ها و یک شیوه بسیار بد برای تازه کاران

استفاده از بیمه

Τ   سعی کنید به هر طریق ممکن از دفترچه بیمه بیماران استفاده کنید
افزایش مراجعان و بیماران به شما در میان مدت حدود ۶ ماه تا یکسال

به صورت پکیجی کار کنید

ñ  کنتراتی کار کردن همیشه هم بد نیست اما!!!!!!!!!!

ترکیب مشتریان هدف با زمینه مهارت

    یک مهارت که منحصرا در شماست را با کار دندانپزشکی‌تان ترکیب کنید --->نتیجه فوق العاده خواهد بود 

همکاری با دیگران

   کار بصورت گروهی یکی از بهترین راهکارهایی است که برای افزایش تعداد مراجعین و رونق مطب ، دنداپزشکان از قبل با این شیوه کار میکرده اند و کار میکنند