مقالات رونق مطب و کلینیک

آموزشهای جذب مشتریان مطب و کلینیک دندانپزشکی و دندانسازی

نکات تابلو مطب

و این در معرض دید قرار گرفتن باعث خواهد شد که این دندانپزشک در پس زمینه عابرین قرار گیرد و در مواردی که به دندانپزشک احتیاج پیدا کردند به یاد مطب شما خواهند افتاد

 درست است که شما در روی تابلو امکان استفاده از تصویر و ... را ندارید اما در تابلوهای تبلیغاتی کنار پیاده روی شیشه های ساختمان و .... میتوانید از این طرحهای تبلیغاتی برای مطب و کلینیک خودتان استفاده کنید ( درصورتی که با اعتراض سایر دندانپزشکان ساختمان درصورتی که وجود داشته باشد مواجه نشوید )

برخی از دندانپزشکان به اصطلاح این کار تبلیغی روی تابلوهای روی پیاده رو و ... را نشانه به اصطلاح بی کلاسی و سطح پایین میدانند که بصورت کلی شاید در برخی مناطق این صحیح باشد ولی بصورت کلی برای بیشتر مناطق این مطب صحیح نبود و شما باید از این نوع تبلیغ استفاده کنید که در  درسهای بعدی بصورت کامل به این نکته خواهیم پرداخت

اگر میخواهید که در کنار ورودی و اطراف تابلو مطبتان کارهای تبلیغاتی قرار دهید برای ساخت این تبلیغ و بنر و ... حتما از افراد خبره و طراحان گرافیک و تبلیغات متخصص استفاده کنید که یک بنر عالی و قوی برایتان طراحی کنند که بصورت مبسوط در درسهای مربوط به تبلیغات مطب و کلینیک به آنها خواهیم پرداخت

در درون تابلو مطبتان حتما از چراغ استفاده کنید که بیشترین تاثیر را در دیده شدن تابلو در شبها دارد و میتواند نام شما را بیشتر جلو چشم رهگذران قرار دهد