مقالات رونق مطب و کلینیک

آموزشهای جذب مشتریان مطب و کلینیک دندانپزشکی و دندانسازی

پرت کردن حواس مریض

روانشناسان رفتارگرا این ارتباط روانی بین عوامل ناخواسته محیطی و روان را بخوبی توضیح داده اند که به کمک این ارتباط ما باید سعی کنیم که این موارد را برای از بین بردن ترس مراجعین و بیماران دندانپزشکی از محیط و مطب دندانپزشکی حذف کنیم

یک از مواردی که بسیاری از دندانپزشکان نیز به آن آگاهی دارند ولی کمتر پزشکی به حذف آن اقدام کرده است صدای فرز دندانپزشکی است که ثابت شده است بسیاری از بیماران نسبت به صدای آن یک احساس بدی دارند و هنگامی که فرز دندانپزشکی شروع به کار میکند یک استرس و احساس بد را انتظار می‌کشند که بیشتر از صدا این انتظار درد داشتن بسیار بدتر است

به همین خاطر ما سعی خواهیم کرد که به روشهایی خواهیم پرداخت که در شما میتوانید به کمک آنها بتوانید حواس بیمار را از روی کار برداشته و احساس بد انتظار درد را کاهش داده  یا حذف کنید

۱- استفاده از هندزفری که میتواند در گوش بیمار قرار گرفته  در آن موسیقی آرام پخش شود یا یک سخنرانی یا مطالب مفید و ...
در استفاده از سخنرانی حتما دقت شود که ذائقه و علاقه فرد مد نظر باشد و اگر به این نکته دقت شود نشود نتیجه عکس داد و باعث رنجش فرد از شما و مطبتان شود

۲-قرار دادن یک فیلم و هندزفری در گوش که در جلوی چشم بیمار قرار گیرد و باعث حواس پرتی پزشک نشود هر چند این مورد برای تمامی دندانها نمیتواند اتفاق بیافتد ولی هرگاه استفاده شود معمولا بیمار گذر زمان و انتظار کشیدن درد را از یاد خواهد برد و یک تجربه لذت بخش از مطبتان را خواهید داشت

۳- صحبت کردن با مریض : این مورد نیز میتواند خوب باشد ولی به دلیل اینکه ممکن است برخی از دندانپزشکان کم حرف باشند و علاقه ای به حرف زدن نداشته باشند بهتر است که از روشهای قبل استفاده کنید ولی در صورتی هم که بخواهید با بیمارتان حرف بزنید از موضوعات عمومی استفاده کنید ( کمتر به مسائل اعتقادی یا سیاسی وارد شوید و یا اینکه علائق سیاسی و اعتقادی فرد را بدانید )

۴ - حتما سعی کنید که ابزارها و وسایل و موادی را که استفاده میکنیدرا بدور از چشم بیمار جابجا کنید بخصوص آمپول های بی حسی را علی الخصوص علی الخصوص در کودکان نباید در معرض دید بیماران قرار دهید و همیشه سعی کنید که از کنار و پایین این ها را طوری به دهان بیمار نزدیک کنید که بیماران دچار استرس و انتظار درد نشوند