مقالات رونق مطب و کلینیک

آموزشهای جذب مشتریان مطب و کلینیک دندانپزشکی و دندانسازی

اخلاق و زبان محلی راز موفقیت

نباید فراموش شود که در کنار استفاده از زبان محلی حتما روی خوش و گشاده راز اصلی موفقیت دندانپزشکان موفق  است

آقای قربانی دندانپزشک اهل ملایر با استفاده از زبان محلی و اخلاق خوش روابط نزدیکی با مشتریان خود بخصوص افراد مسن ایجاد کرده است و تمامی افراد مسن سعی در رفتن به این مطب دارند مگر آنکه دیگر نتوانند از ایشان وقت بگیرند و مجبور شوند به دنداپزشک دیگری مراجعه کنند

خانم مهرپرور از کرمانشاه این طور تعریف میکنند که من مدرک دندانپزشکی را از دانشگاه آزاد اصفهان گرفته ام و پس از اتمام دانشگاه خواستم که یک مطب دندانپزشکی بزنم  و اما مردد بودم که در ابتدا میتوانم مشتری جذب کنم و با اینکه مطب اجاره بود و با وام و قرض تجهیزات ابتدایی را برای مطبم تهیه کرده بودم شروع به کار کردم که در ابتدا و در شروع چند ماه اول به جز چند نفر از آشنایان هیچ مراجعی نداشتم اما پس از مدتی چند نفر نیز به دلایل مختلف به من مراجعه کردند که معمولا از افراد مسن بودند من در ابتدا خواستم که به زبان رسمی فارسی با آنها حرف بزنم اما به دلایلی منصرف شدم و به زبان کردی محلی با آنها حرف زدم و سعی کردم که همزمان با استفاده از زبان محلی با حالت صمیمیت و مهربانی با انها حرف بزنم و تمامی نکات که لازم بود را با صبر و حوصله برای آنها توضیح میدادم که این کار سبب شد به طرز چشمگیری مشتریان من در عرض ۶ ماه چندین برابر شوند و پس از یک سال دیگر مراجعین برای انجام کارشان باید وقت قبلی میگرفتند که بعدا با حرف زدن و نظر خواهی از چند نفر از مشتریان ابتدایی که فهمیدم که بخاطر حرف زدن صمیمی به زبان محلی مرا بصورت زبانی برای دیگران توصیه کرده بودند که این سبب افزایش چشمگیر من در این مدت کوتاه شده بود