مقالات رونق مطب و کلینیک

آموزشهای جذب مشتریان مطب و کلینیک دندانپزشکی و دندانسازی

عکس رادیو گرافی و محل مطب

 اما اگر شما نیاز به عکسهای با دقت و کیفیت بالا ندارید میتوانید یک از این دستگاههایی را که در مطب شما نیز قابل استقرار است را قرار داده و دیگر بیمارانتان را به بیرون از مطب ارجاع ندهید

 این عدم ارجاع بیماران به جاهای دیگر برای کارهای گوناگون یکی از مهمترین موارد در ایجاد راحتی برای مشتری و وفادار کردن مشتریان است

پس اگر توانستید چه به لحاظ مالی ، جا و مکان قرار دادن این دستگاههای رادیوگرافی و .... حتما از این دستگاهها استفاده کنید

اما این عدم ارجاع نبایستی باعث شود که شما دقت و کیفیت کارتان را فدای این مورد کنید و بیمارانی را که نیاز به عکس با دقت بالا دارند را نیز به مراکز عکسبرداری حرفه ای ارجاع ندهید

یکی از مواردی که در انتخاب جا و مکان مطب باید مد نظر قرار گیرد همین محدودیت استفاده از دستگاههای عکسبردار و رادیوگرافی است که اگر بتوانید آنرا مرتفع کنید میتوانید در مناطقی که مستعد بازاریابی سریع و مشتری گیری عالی هستند شما مطب و کلینیک دایر کرده و بسرعت رشد کنید