مقالات رونق مطب و کلینیک

آموزشهای جذب مشتریان مطب و کلینیک دندانپزشکی و دندانسازی

مهارت تان را نشان دهید

به همین خاطر شما باید مهارت خودتان را به مراجعین نشان دهید

اما برای نمایش مهارت خودتان و در معرض قرار دادن استادیتان در کارتان باید به چه نکاتی توجه کنید

  • کارهایی که میخواهید انجام دهید را میتوانید در ساعتهای غیر کاری تمرین و یا بصورت تمزین ذهنی انجام دهید ( تمرین ذهنی اثر بسیار زیادی روی بهبود کار و مهارت شما دارد که در درسهای بعدی به آنها خواهیم پرداخت )
  • قبل از شروع به کار تمام وسایل و امکانات برای انجام کار مورد نظرتان باید آماده و در دسترس باشند
  • تمامی مراحل آماده سازی و ضد عفونی وسایل قبل از کار انجام شود
  • ابزار و وسایل کار باید بصورت منظم در در سینی آماده شده باشد
  • هنگام انتخاب از ابزار وسواس و دودلی را کنار بگذارید و اگر در موردی شک دارید نباید بیمار این شک و تردید شما را ببیند
  • قبلا نیز گفته شد که در کار دندانپزشکی یکی از مهمترین جلوه های مهارت کار بدون درد است که میتوانید به این درس مراجعه کنید
  • برای کشیدن دندان بخصوص دندانهای عقل که معمولا کار کشیدن آنها سخت است بخصوص برای دکترهای خانم بهتر است که قبلا تمرینات ورزشی و دست ورزی انجام شده باشد
  • پس از اتمام کار نیز بصورت کامل کار انجام شده روی دندانهای بیمار را برای بیمار تشریح کرده و مزیای کار خودتان را به بیمار اطلاع دهید (یکی از مهمترین کاهایی است که معمولا دندانپزشکان انجام نمیدهند )
  • نحوه صبحت کردن شما نیز در القای مهارت شما نقش اساسی دارد که در بخش فنون گفتگو و ارتباط با مشتری بصورت کامل توضیح داده خواهد شد