مقالات رونق مطب و کلینیک

آموزشهای جذب مشتریان مطب و کلینیک دندانپزشکی و دندانسازی

دهان بیمار را با دوربین نشان دهید

به همین خاطر همانطور که در درسهای قبل بصورت مشروح گفته شد شما باید به طور کامل وضعیت دندانها و مشکلات و راهکارهایتان را برای بیمار تشریح کنید

اما یک مثل در سیستم آموزشی وجود دارد

میشنوم و فراموش میکنم. میبینم و یادم میماند. انجام میدهم و میفهمم.

پس اگر ما بجای تنها حرف زدن از نشان دادن وضعیت دندانها و دهان بیمار نیز استفاده کنیم اثر بخشی بسیار بیشتری را خواهیم داشت و نرخ برگشت مراجعین و بیماران به ما تا حدود ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت

اما برای نمایش و نشان دادن وضعیت دندانهای بیماران امروزه یک راهکار بسیار ساده و کاربرد و نچندان گران وجود دارد که بوسیله یک دوربین داخل دهانی که به مونیتور جلوی بیمار متصل است میتوانید وضعیت دندانهای بیمار را به او نمایش دهید

با استفاده از این دوربین های داخل دهانی دندانپزشک با دقت میتواند مشکلات بیمار را برایش توضیح دهید و بیمار نیز با دیدن این تصاویر براحتی برای وضعیت ترمیم دندانهایش خیلی راحتتر تصمیم گیری میکند

این دوربین علاوه بر تاثیر روی انتخابهای بیماران میتواند در دیدن نقاط کور دهان و دندان نیز به دندانپزشکان کمک کند که این خود تاثیر بسزایی در انجام با کیفیت کار یک دندانپزشک خواهد گذاشت

مزایای استفاده از دورین داخل دهانی
 • وضعیت دهان بیمار را براحتی میتوانید برای بیمار نشان دهید
 • کار با این دوریین داخل دهانی مهارت زیادی نمیخواهد و یک منشی یا دستیار نیز میتواند از این ابزار استفاده کند
 • کار قانع کردن بیماران بسیار راحتتر خواهد شد
 • اعتبار مطب و برندینگ شما بالا خواهد رفت
 • میتوانید فیلم نمونه کارهایتان را در اتاق انتظار به نمایش بگذارید که یک عامل تقویت اعتماد مراجعین به شما خواهد بود
 • با یک هزینه اندک شما میتوانید یک ارزش بسیار زیاد برای مطب و کلینیک خودتان به ارمغان بیاورید
معایب استفاده از دوربین داخل دهانی
 • نیاز به هزینه اضافی برای دوربین و مانیتور دارد
 • نیاز به سرویس و نگهداری دارد
پیشنهادات برای استفاده از دوربین داخل دهانی
 • قبل از خرید حتما به کیفیت و گارانتی دوربین توجه کنید
 • مانیتور را در معرض دید بیمار قرار دهید بطوری که براحتی قابل دیده شدن باشد
 • قبل از استفاده به بیمار توضیح دهید که میخواهید با دوربین وضعیت دندانهای بیمار را به او نشان دهید
 • قبل از انجام کار و بعد از انجام کار وضعیت دندان را به بیمار نشان دهید تا کیفیت کار شما را بداند
 • برای کسانی که مجموعه از ترمیمها را دندانهایشان نیاز دارد در صورت تمایل آنها یک فیلم ضبط کنید و به او بدهید تا بتواند میزان خرابی و اولویت ترمیم را در خانه و پس از گذشت زمان به یاد داشته باشد