مقالات رونق مطب و کلینیک

آموزشهای جذب مشتریان مطب و کلینیک دندانپزشکی و دندانسازی

انتخاب مکان

دارای دسترسی راحت با وسایط نقلیه باشد و خیابان یکطرفه نباشد

در ساختمانهای پزشکان یا ساختمانهای چند طبقه حتما دارای آسانسور باشد

آقای ابهاری دکتر دندانپزشک هست که در شهر ری  قصد دایر کردن یک دندانپزشکی را دارند اما برای انتخاب محل دچار تردید هستند که کدام منطقه را برای مطب شان انتخاب کنند ایشان باید در همین منطقه این کار را انجام دهند سعی کنند که در نزدیکی مجتمعهای دندانپزشکی مکانشان را انتخاب کنند و یا اگر در سایر مناطق میخواهند که مطب بزنند باید از نظر جمعینی و بازار هدف یک مطالعه کوچک که در مطالب آینده گفته خواهد شد را انجام دهند

در ابتدای کار از خرید مطب بر حذر باشد و مکان مطب را کرایه یا رهن کنید و در صورت رضایت از مقدار و تعداد مراجعین آنگاه مبادرت به خرید مکان مطب در این ساختمان یا منطقه کنید

حتما دسترسی سالخوردگان و افراد نانوان را به مطب تان براحتی بررسی کنید

درصورتی که در ساختمان دندانپزشکان یا مکانی که دندانپزشکان زیادی در اطراف شما وجود دارند میخواهید مطب دایر کنید منطقه را از نظر اشباع مراجعین (در مقالات بعدی خواهد آمد ) بررسی کنید و درصورت اشباع از استقرار در این منطقه خودداری کنید و بدنبال منطقه دیگری بروید

کار در مناطق و شهرکهایی که از مراکز شهری بدور هستند در صورتی که این مناطق دارای جمعیت بیش از ۵ هزار نفر هستند بسیار مطلوب خواهد بود که باید از نظر وجود دندانپزشکی های دیگر و اشباع مراجعین نیز باید این مناق بررسی شود

همیشه مشتریان هدف را که گفته خواهد شد باید دسترسی راحت به منطقه مطب شما داشته باشند و حتی الامکان در همان منطقه مشتریان هدف مطب را دایر کنید

در مسیر اتوبانها و بزرگراهها و خیابانهای بزرگ در سمتی مکان مطب را اننخاب کنید که در سمت وارد شدن به شهرک یا منطقه مسکونی باشد نه خروج از آن

نمای ساختمانی نیز که میخواهید برای کرایه یا خرید در نظر دارید نیز در جلب مشتری و مراجعه کننده اهمیت بسیار دارد که در مبحث دکوراسیون مطب بصورت مشروح گفته خواهد شد

ساختمانها و مکانهای نزدیک مترو و ایستگاه اتوبوس  تاکسی برای این منظور بسیار خوب هستند که در دیده شدن تابلوی مطب بسیار خوب میباشند

مبحث امنیت در مکان مطب بسیار مهم و اثرگذار است و شما مخصوصا برای خانمها مکان مطب را جایی در نظر بگیرید که دارای رفت و آمد خوب (نه خیلی شلوغ و نه خیلی ساکت ) انتخاب کنید

اگر مکان مطب شما نزدیک مکانهای بیادماندنی و نمادین مانند امام حسین (ع) و .... باشد که یک مزیت تبلیغاتی خواهد بود که در بصورت مشروح درمطالب آینده به آنها خواهیم پرداخت

نظر چند مشتری دندانپزشکی که از آنها نظر خواهی شد که چه مطبی را برای مراجعه انتخاب میکنند

مشتری اول یک مرد میانسال است که میگوید من دندانپزشکی را انتخاب میکنم که داری جای پارک راحت باشد و بدون ترافیک بتوانم به آنجا برسم

مشتری دوم  یک خانم خانه دار است که میگوید به دندانپزشکی میروم که در منطقه خودمان باشد و بتوانم با تاکسی یا اتوبوس به آنجا بروم