مقالات رونق مطب و کلینیک

آموزشهای جذب مشتریان مطب و کلینیک دندانپزشکی و دندانسازی

از کجا اشباع مراجعین در یک منطقه را بفهمیم

به همین خاطر اگر شما در این منطقه شروع به کار کنید در ابتدای کار بخاطر اینکه روند مراجعه بیماران بسیار کند است شما دچار دلسری خواهید شد که این میتواند به ادامه کار شما صدمه بزند

البته روشهایی برای نفوذ در این منطقه وجود دارد که شما بوسیله این روشها میتوانید مطب خودتان را رونق ببخشید و گوی سبقت را حتی از افراد تازه کار بربایید ( که در بخشهای بعدی به اینها خواهیم پرداخت ) اما بصورت کلی انجام این روشها نیز به تلاش و هزینه و زمان نیاز دارند که بخاطر راحتی در همان ابتدای کار بهتر است که منطقه دیگری را برای شروع کار انتخاب کنیم

مناطقی که اشباع مشتری را باید در آنجا بررسی کنیم شامل مناطقی است که در آن ازدحام جمعیت وجود ندارد و جمعیت از مناطق دیگر به آن مراجعه نمیکنند به اصظلاح مناطق پر جمعیت شامل مناطق اشباع مشتری نیستند و در مناطق پر ازدحام و مراکز شهری به ندرت اشباع مشتری اتفاق می افتد

مناطق پر جمعیت و مراکز شهرها معمولا نیازی به بررسی اشباع مشتری ندارند ولی از نظر دردَسترس‌بودن پارکینگ،عریض‌بودن مسیرها ،وجود مسیرهای جایگزین و ..... باید بررسی شوند که به این موارد در جلسات بعدی به آنها پرداخته خواهد شد

اما از کجا اشباع مشتری در یک منطقه را بفهمیم ؟

برای این کار روشهای مختلفی وجود دارد که در زیر این روشها را من خواهم گفت

۱- ابتدا شما شماره تلفن‌های حدود ۲۰ مطب این منطقه را جمع کنید که برای این کار از روی تابلوی سر در مطب یا ساختمان میتوانید شماره ها را جمع آوری کنید یا از روی نیازمندیها این شماره ها را پیدا کنید  و بعد از آن شما یا یکی از آشنایان شما به این مطبها زنگ بزنید و درخواست ترمیم اضطراری یک دندان را کنید (دندانی که خیلی درد میکند و بگویید که اگر شما قبول نکنید مجبور هستید که به سراغ دندانپزشک دیگری بروید اگر  ۸۰ درصد مطبهایی که زنگ میزنید به درخواست شما جواب مثبت بدهند یکی از نشانه های اشباع مراجعین دندانپزشکی را  این مطقه دارا است

۲-با مراجعه به حدود ۱۰ مطب تازه تاسیس ( مطبهایی که حداکثر ۱ سال از تاسیسشان میگذرد) و  دیدن افراد منتظر در سالن انتظار

به حدود ۱۰ مطب بروید و سالن انتظار و مراجعین در انتظار مطب ها را مشاهده کنید اگر از میان این ۱۰ مطب حدود ۵ مطب دارای افراد منتظر بودند این منطقه اشباع مشتری نشده است و میتوانید در آنجا مطب دایر کنید ( افراد منتظر به افرادی گفته میشوند که برای رسیدن نوبت شان و یا ویزیت در اتاق انتظار نشسته باشند )

 ۳- در منطقه ای که دنداپزشکان برای جلب مشتری از فنون جلب مشتری استفاده میکنند احتمال اشباع شدن مشتری وجود دارد و باید بوسیله دو راه گفته شده در ابتدا باید بررسی شوند و صرف استفاده دندانپزشکان از روشهای تبلیغاتی موید اشباع مشتری شدن منطقه نیست

هنگامی که متوجه شدید یک منطقه دچار اشباع مشتری دندانپزشکی است بهتر است که مناطق دیگر را برای شروع به کار و تاسیس مطب انتخاب کنید اما اگر به هر عنوان تمایل داشتید که در همین منطقه شروع به کار کنید میتوانید این کار را انجام دهید و با استفاده از فنونی که برای رونق مطب در دروس بعدی گفته خواهد شد به مطبتان رونق ببخشید